Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА НА ВЕРИГА МАГАЗИНИ ПРИНС

Технически консултации оn-line през сайта, или по телефон, може да бъдат направени в рамките на работното време: от 9:30 до 18:30 часа, от понеделник до събота.

Запознайте се с условията по-долу, преди да пазрувате чрез този уеб сайт. Изплозването му от Ваша страна за пазаруване показва, че приемате и сте съгласни с тези условия. Ако не сте съгласни с тях, не използвайте този уеб сайт!
Настоящите условия уреждат взаимоотношенията между "ПРИНС" ЕООД (наричан по-долу www.techno-prince.com  от една страна и Потребителите на електронни (Интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн www.techno-prince.com  и поддомейните му (наричани за краткост Сайт), както и отношенията със същите, когато използват информационните и търговски услуги предлагани от "ПРИНС" ЕООД (наричани за краткост Услуги).
Тези условия обвързват всички потребители. С натискането на всеки един обект, линк или бутон, разположени на страниците на сайта (с изключение на линка към настроящите Общи условия), Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

"ПРИНС" ЕООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България, със седалище и адрес на управление: гр. Червен бряг, жк. Победа, бл.1/62, вх.Д, ет.6, ап.16; ид. номер по Булстат: 114648257; ДДС Номер: BG114648257.

1. Условия за използване на Сайта на www.techno-prince.com
Потребителят разбира и приема обстоятелството, че информационните услуги и Сайта се предоставят "във вида, в който са" и това, че Сайта не поема никаква отговорност за навременността, изтриването и невъзможността да бъде доставена информация относно завършени поръчки на Потребителя, негови или на други Потребители мнения и оценки за продукти, информация за не налични продукти, както и за нанесени щети, пропуснати ползи и други вреди, настъпили след, в резултата на или поради използване (или пък невъзможност за използване поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на Сайта. В случай, че в следствие на използването на този Сайт или материали от него доведе до възникването на вреди, за които е необходим ремонт или поправка на оборудване или информация, Потребителят поема цялата отговорност и всички разходи, свързани с отстраняването на нанесените вреди.
За да използва Сайта, Потребителят трябва да получи достъп до Световната мрежа пряко или чрез други устройства, които имат достъп до Web-базирано съдържание. Освен това, Потребителят трябва да си осигури цялото необходимо за достъп до Световната мрежа оборудване, включително компютър, модем или другo средствo за достъп до Интернет мрежата. www.techno-prince.com  само предоставя информацията на Сайта и не отговаря за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на Сайта, вследствие експлоатирането на компютърното оборудване от потребителя.

2. Задължения на потребителя при регистриране
Предвид използването на Сайта на www.techno-prince.com, Потребителят се съгласява да предостави вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си при попълване на регистрационната форма (наричана оттук нататък с общото наименование Лични данни); в случай, че Потребителят предостави фалшива, неточна, неактуална или непълна информация, Сайта има право да закрие и/или изтрие информацията за неговия пощенски адрес и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги.

3. Защита на личните данни. Политика на конфиденциалност

Принс ЕООД предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент за защита на данните).
Принс ЕООД приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни, достъпна на адрес https://techno-prince.com/politika-za-zashtita-na-lichnite-danni
Принс ЕООД събира и обработва информация за Потребителите единствено за целите, предвидени в настоящите Общи условия и Политиката за защита лични данни.
С приемането на настоящите Общи условия Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на Принс ЕООД, съгласно Политиката за защита на лични данни, неизменна част от Общите условия.
С регистрацията си в Принс ЕООД Потребителят дава съгласието си личните му данни да се използват за целите на бъдещо сключване на договор. 

4. Авторски права и ограничения свързани с тях.
www.techno-prince.com  дава право на Потребителите да ползват всички услуги, които са предоставяни в Сайта само за лични нужди с нетърговска цел, при условие че не се нарушават авторските права на www.techno-prince.com  или на трети лица свързани пряко или коствено с материалите на Сайта. Не се разрешава материалите на този Сайта да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена или търговска цел. Употребата на публикуваните в този интернет Сайт материали в други сайтове е забранена.
www.techno-prince.com  си запазва правото да преотстъпва правата за публикуване на материали и всякакви части от информацията на Сайта, на трети лица при допълнително сключен договор, уреждащ правата и задълженията, в писмена форма между www.techno-prince.com и лицето, публикуващо информацията.
При закупуване на стока, представляваща обект на авторски и/или патентни права Сайта не предоставя никакви допълнителни права за ползване и разпространение, освен изрично упоменатите права и/или лицензии от производителя/дистрибутора на стоката.
Всички предлагани от www.techno-prince.com  стоки и услуги, защитени от закона за Авторското право и сродните му права се предлагат в оригиналният си вид, опаковка и носител без никакво въздействие от страна на www.techno-prince.com  и според лицензите и правата за разпространение дадени от производителите и/или дистрибуторите им за България.
Предоставените препратки на Сайта на www.techno-prince.com  към сайтове, собственост на трети лица са публикувани единствено и само за Удобство на потребителите. При употреба на такава препратка потребителите не използват услуга, предоставена от Сайта и след използването на препратката настоящите Общи условия губят сила. www.techno-prince.com  не контролира тези сайтове и не поема никаква отговорност за никой от тях и/или тяхното съдържание. По този начин www.techno-prince.com по никакъв начин не налага и не препоръчва тези сайтове на потребители, нито информацията публикувана в тях. Посещението и всички рискове, свързани с него, на такъв сайт е изцяло оговорност на потребителя.

5. Представяни стоки и услуги на Сайта
Информация за стоките в сайта разпределени по видове групи и подгрупи.
В страницата на всяка стока представена в Сайта са посочени цената, основните характеристики на стоката и допълнителна информация, целяща подпомагането на направата на информиран избор при покупката на продукта. Сайта не носи отговорност за неточности в описанието на стоката, които не касаят основните й характеристики и не претендира за изчерпателност на предоставената информация.
www.techno-prince.com  си запазва правото да публикува имена, модели и друга информация за стоки на Английски език, когато:
а) Съществува опасност с преводът и да се изгуби ценна информация относно характеристиките на стоката;
б) Няма общоприета еднозначна терминология на Български език;
в) Самата стока е носител на информация на Английски език, например, софтуер, музика и филми на Английски език;
Всички посочени на сайта цени са в Лева с включен ДДС. В случай, че стоката има няколко модификации, на страницата и са посочени цените за всяка от модификациите.
Сайта има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти, услуги и цени. Някои от публикуваните продукти може да бъдат остарели, като сайта не поема отговорност да ги актуализира. Част от информацията публикувана в Сайта е възможно да се отнася до продукти, услуги или програми, които не се предлагат и не са достъпни в момента.

6. Закупуване на стока и/или услуга, представена в www.techno-prince.com
Потребителят има право да поръчва стоки и услуги, представяни от Сайта. При направа на поръчката Потребителят има право да избере стоките и количеството им, начинът и сроковете за доставка според предложените на Сайта варианти.
По всяко време преди завършването на Поръчката потребителят има право да променя избраните от него стоки и услуги.
При направа на поръчка на Сайта потребителят влиза в договорни отношения със "ПРИНС" ЕООД, касаещи конкретната покупка и покрити от настоящите Общи условия, поръчката се смята за направена след потвърждаване на направената поръчка следвайки инструкциите в Сайта; www.techno-prince.com  има правото да променя цените по свое усмотрение, по всяко време без да дължи предварително уведомяване на Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена на сайта по време на правене на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от настоящата. При допуснати технически грешки в публикуването на сайта, www.techno-prince.com има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обещетение по никакъв начин на Потребителя, освен да възстанови сумите платени и/или депозирани от потребителя, ако има такива.

7. Доставка на закупени стоки
Доставката на поръчаните стоки се извършва по избраният от Потребителя начин и според посочените срокове. Сайта си запазва правото да удължава посочените срокове с до 7 дни, без да информира предварително Потребителят, и да удължава сроковете над 7 дни с предварителното одобрение от страна на Потребителя.
www.techno-prince.com  си запазва правото да променя подизпълнителя извършващ доставката без да предупреждава предварително Потребителя стига това да не променя начина на доставка.

8. Плащане на закупени стоки и услуги
При плащане в брой на поръчаните стоки и услуги Потребителят се задължава да депозира в момента на доставката на www.techno-prince.com  или на неговият представител, извършващ доставкатаm пълната стойност на доставяната поръчка. В случай, че в едноседмичен срок от датата на доставка Потребителят се откаже частично или изцяло от закупените стоки, Сайта се задължава да възстанови частично или изцяло депозираната сума. В случай, че потребителят не се откаже от закупените стоки или услуги, www.techno-prince.com  автоматично приема направения депозит като плащане на поръчаните стоки или услуги.
При плащане по банков път, Потребителят депозира сума равна на стойността на направената поръчка в банковата сметка на "ПРИНС" ЕООД, посочена в изпратената фактура и, едва след като депозита бъде потвърден, се доставят поръчаните стоки и услуги. В случай, че в едноседмичен срок от датата на доставка Потребителят се откаже частично или изцяло от закупените стоки, www.techno-prince.com  се задължава да възстанови частично или изцяло депозираната сума. В случай, че потребителят не се откаже от закупените стоки или услуги, www.techno-prince.com  автоматично приема направения депозит като плащане на поръчаните стоки или услуги.

Плащане с дебитна/ кредитна карта посредством V-pos.
- Видове карти, които се приемат: дебитни, кредитни и бизнес карти Visa и Mastеrcard
-  Транзакциите се осъществяват посредством програмите за сигурност MasterCard Identity check и VISA Secure.
- От гледна точка на сигурност, максималната сума за плащане с карта е 1000 лв.
- Не съхраняваме данни за банковите карти, използвани за плащане чрез сайта.
- При необходимост от връщане на сума, платена с банкова карта, сумата се възстановява по картата, с която е извършено плащането.

9. Отказ от закупена стока

Според действащото законодателство, Потребителят има право да се откаже от една или повече от поръчаните стоки в 14 дневен срок.  Oтказът от покупка е приложим само за потребители, които са физически лица.

В този случай потребителят има правото да уведоми Сайта(продавача) в писмен вид за отказа от покупка(чрез писмо по пощата или e-mail), без санкции и без назоваване на причина в рамките на 14 календарни дни от датата на получаване на стоката, ако са спазени условията по-долу:

  • Върнатият продукт трябва да бъде в същото състояние, в което е бил доставен (в оригиналната опаковка с всички аксесоари, с етикети, които са непокътнати и документите, които го придружават).
  • Разходите за върнатите продукти се поемат от Потребителя, а възстановяване на стойността на продукта се извършва до 14 дни от връщането. Ако поръчката /продукта е заплатен, чрез карта онлайн, то сумата ще  бъде върната/ възстановена до 14 дни на същата карта с която е заплатена.

Ако продуктът бъде върнат в състояние, в което не може да бъде продаден като нов, си запазваме правото да изискаме такса от Потребителя за привеждането му в началния му вид (ако е възможно) или за да покрием разликата в цената, получила се при продажбата на продукта втора ръка, или, по избор на клиента, можем му доставим продукта обратно, за негова сметка.

Подчертаваме, че когато връщането на продукти, чиято опаковка е повредена или непълна, показват следи от ползване, износване, драскотини, охлузвания, токов удар, без аксесоари, без гаранция, ние си запазваме правото да решим дали да приемем връщането или да задържим част от стойността на продукта – сума която ще бъде съобщена на Потребителя след оценка на щетите.


10. Гаранционно обслужване
С всяка поръчка за стоки, подлежащи на гаранционно обслужване www.techno-prince.com прилага гаранционна карта (възможно е да не е попълнена ако се намира вътре в уреда )с данните на стоката и гаранционните срокове.
Гаранцията губи валидност:
 а) при изгубена гаранционна карта;
 б) при опит за ремонт от неоторизиран сервиз;
 в) при повреди, причинени от неправилна експлоатация;
 г) при нарушаване на физическата цялост на изделието;
 д) при химическо, електрическо или друго въздействие, различно от нормалната експлоатация на продукта;
Гаранцията не покрива компоненти на продукта с ограничен срок на годност (батерии, консумативи и др.). Гаранционното обслужване се извършва от посочените сервизни центрове, при наличие на пълна документация и окомплектовка на изделието.
Продуктите и услугите в този Сайт са ограничени само до посочените условия за тях без да се осигуряват каквито и да е гаранции, включително търговски и целеви. Задълженията на www.techno-prince.com по отношение на продуктите и услугите, които се предлагат в този сайт се управляват от съответните споразумения с вносителите и/или дистрибуторите на представяните продукти и нищо в този Сайт не може да ги промени.

11. Други
Сайта има право да променя технологията и дизайна на предоставяните Услуги без предварително известяване.
Сайта си запазва правото да изпраща на своите потребители съобщения, свързани с нови услуги,с промоции или с промени в условията и начините за използване на сегашните услуги.
www.techno-prince.com  управлява този Сайт от офисът си в Червен бряг, България. www.techno-prince.com не декларира, че материалите или услугите в този Сайт са подходящи или достъпни извън България и съответно достъпът до тях от територии, където съдържанието им е незаконно, не се разрешава.

Техничестки консултации оn-line през сайта, или по телефон, може да бъдат направени в рамките на работното време: от 9:30 до 18:30 часа, от понеделник до събота
Настоящите условия могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на Потребителите. Сайта не носи отговорност, ако Потребителят не е прочел последния вариант на настоящите условия.
При използване услугите на Сайта, потребителят се задължава да спазва настоящите условия, както и всички други условия, поставени от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и да не са упоменати в настоящите условия. "ПРИНС" ЕООД не носи отговорност за възможни технически грешки или неточности в описанието и цените на стоките в сайта!

 

ПОТРЕБИТЕЛЯТ СЕ СЪГЛАСЯВА С УСЛОВИЯTA ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ УСЛУГИТЕ НА www.techno-prince.com  С НАТИСКАНЕ НА ВСЕКИ ЕДИН ОБЕКТ, ЛИНК ИЛИ БУТОН НАМИРАЩ СЕ НА САЙТА НА www.techno-prince.com  (С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ЛИНКА КЪМ НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ) И СЕ СЧИТА, ЧЕ Е ЗАПОЗНАТ С УСЛОВИЯТА, ПРИЕМА ГИ И СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА ГИ СПАЗВА

 


 

 Страница на Комисия за Защита на Потребителите

 Европейската онлайн платформа за решаване на спорове (ОРС)

 

При плащане през системата на Борика, Банков превод, Ти Би Ай, Джет кредит или Транскарт, моля първо проверете за наличност на тел. 0879 59 05 04